شرایط لازم جهت اخذ نمایندگی:

اولين درسي كه يك عضو بايد در بدو ورود به مكتب كاراته شيرزاد رعايت نماید، داشتن فكر و قلبي پاك است، در غير اين صورت در راه و هدفش موفق نخواهد بود و اگر هم موفق شود موفقيتي كاذب بوده و ريشه‌اي و اصيل نيست، پس براي شروع سبك شيرزاد کیوکوشین (شین‌ذن) كه يك كار فكري، جسمي و روحي روانی است، بايد فكر و قلبي پاك داشته باشد. اميد است كه ما در آينده بتوانيم از راهنمائي‌ها و ياري ساير متخصصين، پيشكسوتان و علاقمندان اين ورزش رزمي بهره‌مند گرديم و رسالت خود را كه همانا پرورش انسان‌هاي شجاع، با اراده، نيرومند، با ايمان و انديشمند و با گذشت است را در سطح بين‌المللي به انجام برسانيم.

مواردي كه جهت اعطاء نمايندگي مد نظر سازمان (شین‌ذن) ميباشد:

1- متقاضی باید حداقل دارای 23 سال سن بوده و از نظر جسم و عقل در صحت و سلامت کامل باشد.

2-‌ بايد داراي صلاحیت حداقل كمربند سياه دان دو از سازمان (شین‌ذن) باشد.

3-‌ بايد دارای صلاحیت حداقل حکم مربی گری درجه 3 باشد.

4- قابل اعتماد بوده و داراي اخلاق نيكو باشد.

5- امكان بهره گیری از مکانی مناسب مورد تائید سازمان، جهت آموزش و اشاعه سبك شيرزاد کیوکوشین (شین‌ذن) را دارا باشد.

6- توان اجرائي در امور اداري و فني سبك و استطاعت مالي متقاضی میبایست به تائید سازمان برسد.

7-‌ در صورتي‌كه افراد جهت اخذ نمايندگي قادر به سفر به ايران نباشـند مي توانند دعوت نامه‌اي جهت يكي از مربيان كار آزموده سازمان بفرستند تا يك نماينده از سوی اين سازمان به كشور و محل اقامت شخص متقاضی نمايندگي رفته و كليه جوانب و شرايط را بررسي نموده و پس از گزارش بازرسی و تائید از سوی سازمان حكـم نمايندگي صادر گردد. در ضــمن کلیه هزينه ایاب و ذهاب اعم از بليط رفت و برگشـت، اسکان و خوراک نماینده اعزامی سازمان به عهده فرد متقاضی خواهد بود.

8-‌ در رابطه با نحوه فعاليت نمایندگان، سازمان مقدر نموده، كساني كه در هر زمينه‌اي از هنرهاي رزمي فعاليت مي‌نمايند پس از الحاق به اين سازمان میبایست با حضور مستقيم و شرکت در کلاس های مربوطه، مشاهده فيلم هاي آموزشي، مطالعه نشـريات سازمان و . . . سبـك شيرزاد کیوکوشین (شین‌ذن) را آموزش ديده و به اشاعۀ  تمرينات سبک و انتقال آن هنرجویان اقدام نماید.

توجه: در صورتي‌كه انجام بند 7 فوق الذكر نيز عملي نبود، آدرس نزديك‌ترين رئيـس منطقه مربوطه سازمان به ايشان داده خواهد شد تا از طريق آن‌ها راهنمائي شوند. (پيشنهادات شما در این خصوص در‌يافت و بررسي خواهد شد).

در كنار دوستي و صميميتي كه بين سازمان (شین‌ذن) و نمايندگان وجود دارد،

ايشان از سه طريق با سازمان همكاري خواهند داشت:

1-‌ امور اداري و اطلاعاتي

2-‌ امور فني، علمي و آموزشي

3-‌ امور مالي

در مدت زمان تمرينات مقدماتي، متقاضيان در مورد مسائل فوق الذكر آشنا و راهنمايي مي گردند.

تقاضاي نمايندگي:

مدارك مورد نياز جهت درخواست نمايندگي:

1-‌ بيوگرافي كامل (شخصي و رزومه ورزشی) به همراه درخواست نمایندگی از طریق ایمیل.

2-‌ عكس پرسنلي جدید.

3-‌ کپی آخرين مدرك سبكي رزمی.

4- کپی آخرين مدرك تحصیلی.

در مصاحبه حضوری با متقاضی نمایندگی (شعبه) اصل مدارک رویت و تائید میگردد.

متقاضي پس از تكميل مدارك فوق و ارائه آن به دفتر سازمان پس‌از تائید در مصاحبه حضوری و کسب توافق اکثریت آراء اعضاء كميته مركزي، جهت عقد نهائی قرارداد نمایندگی باید مدارك ذيل را ارائه دهد.

مدارك مورد نياز براي عقد قرارداد نمايندگي:

   1ـ تكميل فرم مخصوص تقاضاي نمايندگي.

   2ـ ارائه 10 قطعه عكس پرسنلی 4*3 و فایل مربوطه.

   3ـ تعیین درجه دان، مربی گری و داوری.

   4- تهیه و تنظیم کارنامه رزمی.

   5- پرداخت هزینه‌های مربوطه (شامل صدور مدارک دان، مربی‌گری، داوری و هزینۀ نمایندگی.

(رعايت دقيق كليه موارد فوق الذكر الزاميست)

با آرزوي سلامتي و موفقيت براي كليه علاقمنداني كه در جستجوي يافتن حقيقت هنرهاي رزمي مي‌باشند