تقسیم بندی مناطق و درجه بندی نمایندگان

تقسیم بندی مناطق:

سازمان (شین‌ذن کای کان) در جهان داراي 5 منطقه مي‌باشد. هر منطقه به چند ناحيه تقسيم و هر ناحيه از چند كشور تشكيل شده است.

مناطق عبارتند از:

 آسيا كه داراي نواحی: 1- ناحیه ايران 2- ناحیه غرب 3- ناحیه شرق 4- ناحیه جنوب شرق 5- ناحیه مرکزی مي‌باشد.
اروپا كه داراي نواحی: 1- ناحیه شمالي 2- ناحیه شرقي 3- ناحیه غـربـي مي‌باشد.
آفريقا كه داراي نواحی: 1- ناحیه شمالي 2- ناحیه جنوبي 3- ناحیه شرقي 4- ناحیه غربي مي‌باشد.
آمريكا كه داراي نواحی: 1- شمالي 2- جنوب 3- مرکزی مي‌باشد.
اقيانوسيه جنوبي

• مركز سازمان (شین‌ذن کای کان) در حال حاضر در ايران بوده؛ افراد علاقمند به همكاري با اين سازمان می توانند از طریق آدرس صندوق پستي، تلفن، اسکایپ، فكس و ايميل تماس حاصل نمایند.
• هر رئيس منطقه‌ بايد با جديت و وفاداري كامل كليه قوانين (شین‌ذن کای کان) را اجرا كند و همچنين بايد اطمينان حاصل نمايد كه تمام مديران ناحيه، سرپرستان كشوري و رؤساي شعبه ها در آن منطقه قوانين سازمان را رعايت و تبعييت مي‌كنند.

درجه بندي نمايندگان:

 رئيس منطقه
مدير ناحيه
سرپرست كشوري
رئيس شعبه

• در درجه اول سعي بر اين است كه در هر كشور يك نماينده تعيين شود و به تبع آن در بخش‌هاي مختلف آن كشور اعم از استان و شهر نيز نمايندگاني انتخاب مي‌شوند كه تعداد آنان به جمعيت آن كشور بستگي دارد.
• هر رئيس شعبه مي تواند باشگاه‌هاي متعددي را در كشور خود تحت پوشش قرار دهد.
• كليه نمايندگان هر كشور موظفند از ميان خود يك نفر را به عنوان سرپرست كشوري انتخاب نمایند.
• كليه سرپرستان كشوري در يك ناحيه موظفند از ميان خود يك نفر را به عنوان مدير ناحيه انتخاب نمایند.
• كليه مديران ناحيه در يك منطقه موظفند از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس منطقه انتخاب نمایند.
• ضمناً فعاليت‌هاي مثبت و مؤثر هر نماينده در پيشبرد اهداف سازمان، باعث ارتقاء درجه ايشان در تقسيم‌بندي نمايندگان خواهد بود.
• كليه رؤساي شعبه، سرپرستان كشوري، مديران ناحيه و رؤساي منطقه (قاره) پس از اینکه انتخاب شدند باید به تأييد ریاست سازمان رسيده تا بتوانند فعاليت خود را به طور رسمی انجام دهند.