به گزارش سایت هنرهای رزمی طی حکمی از سوی کانچو یوسف شیرزاد موسس سازمان بین المللی شیرزاد کیوکوشین سرکار خانم شیهان محمدنژاد به سمت نایب رئیس بانوان سبک منصوب و با حضور در فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران و دیدار با ریاست محترم فدراسیون حاج محمدصادق فرجی به صورت رسمی معرفی گردیدند.