انتصاب سرکار خانم مریم ذکاوت را به عنوان نایب رئیس بانوان سبک

انتصاب سرکار خانم مریم ذکاوت را به عنوان نایب رئیس بانوان سبک

کانچو یوسف شیرزاد بنیانگذار کیوکوشین در ایران طی مراسمی سرکار خانم مریم ذکاوت را به عنوان نایب رئیس بانوان سبک منصوب نمودند و این انتصاب به تایید فدراسیون محترم کاراته جمهوری اسلامی ایران رسیده و طی نامه ای این حکم به ایشان ابلاغ گردید. با‌ آرزوی موفقیت برای ایشان و بسط و گسترش هرچه بیشتر کیوکوشین واقعی و سبک شین ذن کیوکوشین در ایران .

انتصاب سرکار خانم مریم ذکاوت را به عنوان نایب رئیس بانوان سبک
انتصاب سرکار خانم مریم ذکاوت را به عنوان نایب رئیس بانوان سبک