در این قسمت اخرین اخبار و رویداد های مربوط به سازمان بین المللی شیرزاد کیوکوشین قرار می گیرد

استاژ عملی مربیگری و فنی شیرزاد کیوکوشین (شین ذن) در بوکان برگزار شد

استاژ عملی مربیگری و فنی شیرزاد کیوکوشین (شین ذن) در بوکان برگزار شد

کانچو شیرزاد به استان سمنان سفر کردند

کانچو شیرزاد به استان سمنان سفر کردند

نشست تنی چند از اعضاء هیات رئیسه انجمن شیرزاد کیوکوشین

نشست تنی چند از اعضاء هیات رئیسه انجمن شیرزاد کیوکوشین

استاد یوسف شیرزاد در پيامي درگذشت برادر گرانقدر محمدباقر آقاميري را تسليت گفت

استاد یوسف شیرزاد در پيامي درگذشت برادر گرانقدر محمدباقر آقاميري را تسليت گفت

تبریک کانچو شیرزاد به سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون کاراته

تبریک کانچو شیرزاد به سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون کاراته

تبریک کانچو یوسف شیرزاد برای ورود کاراته به المپیک

تبریک کانچو یوسف شیرزاد برای ورود کاراته به المپیک

حضور جناب آقاي مهدي كيايي در خانواده شیرزاد کیوکوشین

حضور جناب آقاي مهدي كيايي در خانواده شیرزاد کیوکوشین