در این قسمت اخرین اخبار و رویداد های مربوط به سازمان بین المللی شیرزاد کیوکوشین قرار می گیرد

مسابقات قهرمانی کشوری آقایان شین ذن کیوکوشین

مسابقات قهرمانی کشوری آقایان شین ذن کیوکوشین 16 شهریور ماه 1397 در تهران برگزار میگردد.

گردهمائی نمایندگان آقایان و بانوان و مراسم 31 فروردین سال 1397 شین ذن کیوکوشین

گردهمائی نمایندگان آقایان و بانوان و مراسم 31 فروردین سال 1397 شین ذن کیوکوشین

خانم شیهان محمد نژاد به سمت نایب رئیس بانوان سبک شین ذن کیوکوشین منصوب شد.

خانم شیهان محمد نژاد به سمت نایب رئیس بانوان سبک شین ذن کیوکوشین منصوب شد.

تبریک سال نو میلادی 2018

پیام تبریک سال نو میلادی از طرف کانچو یوسف شیرزاد

بازدید کانچو شیرزاد از باشگاه مریدان علی شهر وحیدیه از توابع شهرستان شهریار پس از برگزاری استاژ کاتا ، ۱۲ آبان 1396

بازدید کانچو شیرزاد از باشگاه مریدان علی شهر وحیدیه از توابع شهرستان شهریار پس از برگزاری استاژ کاتا ، ۱۲ آبان 1396

شین ذن کیوکوشین استاژ کاتا و داوری کاتا خود را در تاریخ 12 آبان 1396 برگزار نمود

شین ذن کیوکوشین استاژ کاتا و داوری کاتا خود را در تاریخ 12 آبان 1396 برگزار نمود

انتصاب سرکار خانم مریم ذکاوت را به عنوان نایب رئیس بانوان سبک

انتصاب سرکار خانم مریم ذکاوت را به عنوان نایب رئیس بانوان سبک

مسابقات کومیته قهرمانی کشور شین ذن کیوکوشین، رده سنی امید و بزرگسالان آقایان - 24 شهریور 1396

گالری تصاویر مسابقات کومیته قهرمانی کشور شین ذن کیوکوشین، رده سنی امید و بزرگسالان آقایان – 24 شهریور 1396

مسابقات کومیته قهرمانی کشور شین ذن کیوکوشین، رده سنی امید و بزرگسالان آقایان - 24 شهریور 1396

اعلام نتیجه مسابقات کومیته قهرمانی کشور شین ذن کیوکوشین، رده سنی امید و بزرگسالان آقایان – 24 شهریور 1396

مسابقات کومیته قهرمانی کشور شین ذن کیوکوشین، رده سنی امید و بزرگسالان آقایان - 24 شهریور 1396

مسابقات کومیته قهرمانی کشور شین ذن کیوکوشین، رده سنی امید و بزرگسالان آقایان – 24 شهریور 1396